Team Office Cup Stockholm #2

Vilken dag! Superväder, massor av deltagare och härlig racing!

Väldigt täta heat med mycket omkörningar och fyllda med spänning. Särskilt kul att se att våra juniorer gjort såna framsteg!

Prispall för dagen: 1. Nils Arback 2. Kim Lingren 3. Massimo Salvini

Juniorpall: 1. Hugo Nilsson 2. Hugo Nordström 3. Mozart Öhman

Best Effort: Tri Castro, för fenomenalt genomförd första tävling!

För hela slutresultatet, se tävlingens sida på House of RC.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close