Vad kostar det?

Medlemsavgift Familj 2024: 1300kr

Medlemsavgift Senior 2024: 1000kr (För dig som är 20år eller äldre)

Medlemsavgift Junior 2024: 700kr (För dig som är 19 år eller yngre)

Medlemsavgift Stödmedlem 250kr

Årstrackfee Senior 2024: 1500kr (Se förtydligande nedan)

Årstrackfee Junior 2024: 550kr (Se förtydligande nedan)

Dagtrackfee medlem: 150kr (Se förtydligande nedan)

Dagtrackfee ej medlem: 200kr (Se förtydligande nedan)

Nybörjartid lördagar 10-12: 50kr

Sedan 2015 löper alla avgifter årsvis. Nytillkomna medlemmar som betalar mellan 1:a oktober till 31:a december får kommande år på köpet. Befintliga medlemmar får automatiskt e-post om inbetalning under december.

Vad är årstrackfee?
Som medlem kan du välja att betala något vi kallar årstrackfee. Betald årstrackfee betyder helt enkelt att du kan köra så mycket du vill på alla klubbens banor under hela året utan att betala något mer. Inomhus gäller det när det öppet. Under utesäsongen kan vuxen medlem med betald årstrackfee få en s.k. ”Medlemsnyckel” i sin mobiltelefon och kan köra 24/7. Medlem som inte betalt årstrackfee betalar en avgift vid varje körtillfälle, se pris ovan.

Vad är dagtrackfee?
Dagtrackfee är för dem som väljer att betala vid varje körtillfälle. Körning får då enbart ske under klubbens ordinarie öppettider. Betalning ska då ske innan man börjar köra, se priser för trackfee ovan. Medlemmar som betalat årstrackfee betalar alltid 0kr.

Hur betalar jag?
Medlemsavgifter och årstrackfee betalas genom IdrottOnline – se mer under kapitlet ”Bli medlem”. Dagtrackfee, tävlingsavgifter och det du köper i våra kiosker betalas med Swish:

Kiosk: 123 188 17 88

Tävling: 123 420 40 38

Trackfee: 123 299 29 56

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close