Buggy Riot

Under 2023 och 2024 arrangeras en rad tävlingar med fokus på enkelhet och händelserikhet. Kortare tävlingsdagar, där all körning räknas.

Tävlingsanmälan och mer info kan man hitta på House of RC: https://houseofrc.com/events/1259

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close