Tidtagning

Anläggningen har tidtagning installerad på alla sina banor, utebanorna har även sektortidtagning installerat.

För att få sina tider registrerade så behöver bilen vara utrustad med en RC4-transponder från Mylaps och transponder vara korrekt registrerad på klubbens tidtagningssida www.kingofthehill.nu.
Lathund för tidtagningssidan finns här.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close